POP UP YOGA FINLAND OY VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT

POP UP YOGA FINLAND OY VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT 

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN
Ymmärrän, etta osallistun Pop Up Yoga Finland Oy:n tarjoamiin palveluihin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoittelun riskeista. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitojeni kannalta. Jos olen epavarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse kaymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista tai jatkamista. Ymmärrän, etta joogaopettaja tai muu ohjaaja tai opettaja Pop Up Yoga Finland Oy:n tapahtumissa ei ole terveydenhuollon ammattilainen (kuten esimerkiksi lääkäri), eika näin ollen voi antaa diagnoosia tai luotettavaa arvioita terveydentilastani tai siita, mitka ovat juuri minun kohdallani harjoittelun riskit.

2. POP UP YOGA OULUN JA SEN EDUSTAJAN VAPAUTUS VASTUUSTA
Tietoisena kaikkeen liikunta- joogaharjoitteluun sisaltyvista riskeista ilmoitan, että vapautan Pop Up Yoga Finland Oy ja sen edustajat tapahtumien järjestajinä ja/tai opettajina kaikesta vastuusta, mikali minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa taman yrityksen eri tiloissa järjestamissä tilaisuuksissa ja viikkotunneilla harjoitellessani. Valitsen harjoitella Pop Up Yoga Finland Oy:n eri toimipisteissa tarjoamissa tapahtumissa ja viikkotunneilla omalla riskillani.

3. VAKUUTUKSET
Olen tietoinen, etta asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Myos tietty peruutusturva sisältyy valtaosaan matkavakuutuksista, mutta jokainen voi harkita itse tarpeensa kattavan peruuntumisvakuutuksen hankkimiseen.

Maksujen maksaminen

Laskutamme tapahtumat esitteessä kerrottuna aikana. Erillistä varausmaksua emme peri, mutta peruutuksen tapahtuessa laskutamme ehtojen mukaiset peruutuskulut.

Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus

* Peruutus tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse: popupyogaoulu@gmail.com. Peruutus astuu voimaan ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun Pop Up Yoga Finland vastaanottaa tiedon.

* Jos peruutus tapahtuu yli 60 vrk ennen palvelun alkamista asiakasta ei laskuteta. Jos peruutus tapahtuu 60 vrk sisällä palvelun aiotusta alkamisesta niin asiakas on velvoitettu maksamaan 50 % palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu 10vrk sisällä aiotusta palvelun alkamisesta asiakas on velvollinen maksamaan 100% palvelun hinnasta. Peruutusehdot pätevät myös silloin, jos asiakas tai hänen perheenjäsenensä sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai menehtyy. Pop up Yoga Oulu suosittelee matkavakuutusta äkillisiä tapaturmia tai sairauksia varten.

  1. Asiakas voi aina hankkia itse tilalleen toisen osallistujan, tällöin peruutuskuluja ei synny. Kaikista edellä kuvatun kaltaisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä Pop Up Yoga Finland Oy:lle.
  2. Sairastapauksessa asiakas voi kuitenkin lääkärin kirjoittaman todistuksen lähettämällä säästää ko. maksun Pop Upin tarjoamaan palveluun seuraavan 1 vuoden sisällä. Mikäli peruutuksen syy ei ole palvelun käytön estävä sairastuminen, ei peruutuskulujen summaa voi käyttää uudelleen yllä mainitusti.

Pop Up Yoga Finland Oy:n oikeus peruuttaa varaus

* Mikali kyseessa on ylivoimainen este (force majeure) tai vähäisesta osallistujamäärästä johtuvat syyt, on Pop Up Yoga Finland Oy:llä oikeus peruuttaa varaus. Tälloin Pop Up Yoga Finland Oy:n on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta ja asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin, mukaan lukien peruutuskulut.

* Näita peruutus- ja maksuehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa / varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Hyväksymällä, eli varaamalla leiri- tai kurssipaikan tai tilaamalla videopalvelun, nämä varaus- ja peruutusehdot asiakas sitoutuu niihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Tutustumisvelvollisuus

* Asiakas on velvollinen tutustumaan näihin saantoihin ja ehtoihin seka lisäksi yksittäisiä tuotteita koskeviin ehtoihin heti ilmoittautumisen/varaamisen yhteydessä. Asiakas sitoutuu varauksen ja maksun yhteydessa noudattamaan myyjän tuotteelle määrittelemia sopimus-, varaus- ja peruutusehtoja.
* Muita yksittäisiä tapahtumia tai tilaisuuksia varten (esim. kouluttajatuonnit ja yhteistyössä järjestetyt tapahtumat) saattaa olla määritelty näita ehtoja täydentäviä ehtoja ja sääntöjä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

POP UP YOGA FINLAND OY – POPUPYOGAVIDEOS.COM

POP UPIN VIDEOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SEKÄ VASTUUVAPAUTUS

MÄÄRITELMÄT
Videopalvelu – Pop Up Yoga Finlandin ylläpitämä videopalvelu osoitteessa popupyogavideos.com
Asiakas – Henkilö joka on rekisteröitynyt videopalveluun
Yritys – Pop Up Yoga Finland Oy
Katselukausi – 1 kuukausi tilauspäivästä eteenpäin, 28-31 päivää riippuen kuukaudesta.

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN
Ymmärrän, etta osallistun Pop Up Yoga Finlandin tarjoamiin video- sekä livetunneille, tapahtumiin ja harjoituksiin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoittelun riskeistä ja olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitojeni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista tai jatkamista. Ymmärrän, etta joogaopettaja tai muu ohjaaja videopalvelun verkkotunneilla tai Pop Up Yoga Finlandin muissa tapahtumissa ei ole terveydenhuollon ammattilainen (kuten esimerkiksi lääkäri), eika näin ollen voi antaa diagnoosia tai luotettavaa arvioita terveydentilastani tai siita, mitka ovat juuri minun kohdallani harjoittelun riskit.

2. POP UP YOGA FINLANDIN JA SEN EDUSTAJAN VAPAUTUS VASTUUSTA
Tietoisena kaikkeen liikunta- joogaharjoitteluun sisaltyvista riskeista ilmoitan, että vapautan Pop Up Yoga Finlandin ja sen edustajat tuntien, kurssien sekä tapahtumien järjestäjinä ja/tai opettajina kaikesta vastuusta, mikäli minulle aiheutuu terveyteen kohdistuvaa vahinkoa harjoitellesani verkkotunneilla, online live-tunneilla tai Pop Up Yoga Finlandin eri tiloissa järjestämissä tilaisuuksissa. Valitsen harjoittelun, verkkotunneilla, online live-tunneilla sekä yrityksen eri toimipisteissa tarjoamissa tapahtumissa omalla riskillani.

3. VAKUUTUKSET
Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani.

4. MAKSUJEN MAKSAMINEN
Videopalvelun tilauksen ensimmäinen maksu veloitetaan heti tilauksen yhteydessä. Jatkossa maksu veloitetaan katselaukausittain, riippuen videopalvelun tilauspäivästä. Mikäli tilauksen veloitus epäonnistuu, asiakkaan tilaus peruutetaan. Tilauksen voi palauttaa käyttöön päivittämällä maksutiedot sekä suorittamalla onnistunut tilausmaksu.

5. ASIAKKAAN OIKEUS IRTISANOA TILAUS
Videopalvelun peruutus tulee tehdä sähköpostitse: support@popupyogaoulu.com. Peruutus astuu voimaan ilmoituksen tekopäivänä. Peruutuksen jälkeen palvelun käyttöoikeus jatkuu kuluvan ja jo maksetun katselukauden loppuun, eikä katselukaudella jäljelläolevaa jo maksettua veloitusta palauteta.

6. VIDEOPALVELUN KÄYTETTÄVYYS
Pop Up Yoga Finland ei vastaa siitä että asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että verkkopalvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.Pop Up Yoga Finlandilla on oikeus keskeyttää videopalvelun tarjonta tarpeellisten huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi. Asiakas ymmärtää, että tarjottava Verkkopalvelu ei välttämättä ole kaikkina aikoina Asiakkaan saatavilla, mikäli katkos johtuu tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöstä tai tietoliikenne- tai televerkkojen taikka tietojärjestelmien ruuhkautumisesta tai esteestä, joka huomattavasti vaikeuttaa videopalvelun toimintaa Pop Up Yoga Finlandin pystymättä vaikeuksitta vaikuttamaan esteen ilmenemiseen tai jatkumiseen

7. ASIAKKAAN TIETOJEN TALLENTAMINEN JA VIDEOPALVEUUN ANNETUT TIEDOT
Videopavelua varten asiakkaasta tallennetaan seuraavat tiedot: – nimi – puhelinnumero – sähköposti – sopimuksen aloituspäivämäärä – sopimuksen päättymispäivämäärä. Näitä tietoja käytetään pavelun mahdollistamiseksi. Asiakas voi pyytää hänestä tallennetut tiedot tai pyytää poistamaan asiakasrekisterin sähköpostilla osoitteesta support@popupyogaoulu.com

8. IMMATERIAALIOIKEUDET JA PALVELUN KÄYTTÄMINEN
Myönnämme sinulle rajatun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää videopalvelua sekä rajatun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää videopalvelun sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä Käyttöoikeus on voimassa, kunnes sinä irtisanot tai Pop Up Yoga Finland irtisanoo sen. Vakuutat ja hyväksyt sen, että käytät videopalvelua ja sen sisältöä omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiisi etkä jaa edelleen etkä siirrä videopalvelua tai sen sisältöä. Videopalvelun ohjelmistosovelluksia ja sen sisältöä ei myydä eikä siirretä sinulle, ja kaikkien videopalvelun ohjelmistosovellusten ja sen sisällön kopioiden omistusoikeus säilyy Pop Up Yoga Finlandilla myös sen jälkeen, kun ne on asennettu tietokoneisiisi, mobiililaitteisiisi, tabletteihisi, ja/tai muihin laitteisiisi. Pop Up Yoga Finlandin videopalvelusivustolla osoitteessa popupyogavideos.com olevan aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pop Up Yoga Finlandille, ellei toisin ole ilmoitettu. Videopalvelun aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, levittäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Pop Up Yoga Finlandin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Myös videopalvelun käyttäjätunnuksen lainaaminen, siirtäminen, levittäminen, tai luovuttaminen ilman Pop Up Yoga Finlandin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

9. TIETOTURVALLISUUS
Asiakas vastaa siitä, että hänellä on videopalvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteydet. Pop Up Yoga Finland ei takaa, että videopalvelua voi käyttää asiakkaan laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

10. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN
Pop Up Yoga Finlandilla on oikeus yksipuoleisesti muuttaa näitä ehtoja. Pop Up Yoga Finland voi ajoittain muuttaa tilausten hintaa. Asiakkalle lähetetään tiedote hinnanmuutoksista hyvissä ajoin ja asiakkaan tulee hyväksyä hintamuutos kirjallisesti. Mikäli asiakas ei hyväksy hintamuutosta, hänen tilauksensa keskeytetään maksetun katselukauden loputtua.

11. TUTUSTUMISVELVOLLISUUS
Asiakas on velvollinen tutustumaan näihin sääntöihin ja ehtoihin ennen videopalvelun tilaamista. Asiakas sitoutuu tilauksen ja maksun yhteydessä noudattamaan edelläolevia käyttöehtoja.
Jos sinulla on kysyttävää sopimusehdoista niin voit ottaa yhteyttä meihin  support@popupyogaoulu.com   358 440 188 486 Pop Up Yoga Finland ,

1.2.21 Pop Upin porukka
popupyogaoulu@gmail.com
+358 440 188 486