POP UP YOGA FINLAND OY VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT

POP UP YOGA FINLAND OY VASTUUVAPAUTUS JA PERUUTUSEHDOT

1. VAPAAEHTOINEN OSALLISTUMINEN
Ymmärrän, etta osallistun Pop Up Yoga Finland Oy:n tarjoamiin retriitteihin, tapahtumiin ja harjoituksiin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoittelun riskeista. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitojeni kannalta. Jos olen epavarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse kaymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista tai jatkamista. Ymmärrän, etta joogaopettaja tai muu ohjaaja tai opettaja Pop Up Yoga Finland Oy:n tapahtumissa ei ole terveydenhuollon ammattilainen (kuten esimerkiksi lääkäri), eika näin ollen voi antaa diagnoosia tai luotettavaa arvioita terveydentilastani tai siita, mitka ovat juuri minun kohdallani harjoittelun riskit.

2. POP UP YOGA OULUN JA SEN EDUSTAJAN VAPAUTUS VASTUUSTA
Tietoisena kaikkeen liikunta- joogaharjoitteluun sisaltyvista riskeista ilmoitan, että vapautan Pop Up Yoga Finland Oy ja sen edustajat tapahtumien järjestajinä ja/tai opettajina kaikesta vastuusta, mikali minulle aiheutuu terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa taman yrityksen eri tiloissa järjestamissä tilaisuuksissa ja viikkotunneilla harjoitellessani. Valitsen harjoitella Pop Up Yoga Finland Oy:n eri toimipisteissa tarjoamissa tapahtumissa ja viikkotunneilla omalla riskillani.

3. VAKUUTUKSET
Olen tietoinen, etta asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Myos tietty peruutusturva sisältyy valtaosaan matkavakuutuksista, mutta jokainen voi harkita itse tarpeensa kattavan peruuntumisvakuutuksen hankkimiseen.

Maksujen maksaminen

Laskutamme tapahtumat esitteessä kerrottuna aikana. Erillistä varausmaksua emme peri, mutta peruutuksen tapahtuessa laskutamme ehtojen mukaiset peruutuskulut.

 

Asiakkaan oikeus peruuttaa varaus

* Peruutus tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse: popupyogaoulu@gmail.com. Peruutus astuu voimaan ensimmäisenä arkipäivänä siitä, kun Pop Up Yoga Finland vastaanottaa tiedon.
* Jos peruutus tapahtuu yli 60 vrk ennen matkan/kurssin alkamista, asiakkaalta laskutetaan vain peruutuskulut 90€ leireillä ja vierailevien opettajien kursseilla ja 40€ Pop Upin omilla kursseilla. Jos peruutus tapahtuu 60 vrk:n sisällä matkan/kurssin aiotusta alkamisesta niin asiakas on velvoitettu maksamaan 100 % matkan/kurssin summasta. Peruutusehdot pätevät myös silloin, jos asiakas tai hänen perheenjäsenensä sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai menehtyy. Pop up Yoga Oulu suosittelee matkavakuutusta äkillisiä tapaturmia tai sairauksia varten.

  1. Asiakas voi aina hankkia itse tilalleen toisen osallistujan, tällöin peruutuskuluja ei synny. Kaikista edellä kuvatun kaltaisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä Pop Up Yoga Finland Oy:lle. Emme voi siirtää asiakasta maksutta seuraavalla retriitille /kurssille vaan perimme edellä mainitut peruutuskulut, koska jokainen peruutus on meille aina retriitti- tai kurssikohtainen tulonmenetys.

VIDEOPALVELU

  • Videopalvelu laskutetaan aina kuun 1. päivä sähköpostilla. Tilauksen voi peruuttaa milloin vain sähköpostilla Pop Up Yoga Finland Oy:lle. Peruutus astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Peruutuksen jälkeen palvelun käyttöoikeus jatkuu kuluvan ja jo laskutetun kalenterikuukauden loppuun.

Pop Up Yoga Finland Oy:n oikeus peruuttaa varaus

* Mikali kyseessa on ylivoimainen este (force majeure) tai vähäisesta osallistujamäärästä johtuvat syyt, on Pop Up Yoga Finland Oy:llä oikeus peruuttaa varaus. Tälloin Pop Up Yoga Finland Oy:n on viipymatta ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta ja asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin, mukaan lukien 90€ /40€ toimistokulut.

* Näita peruutus- ja maksuehtoja noudatetaan, ellei tarjouksessa / varausvahvistuksessa ole muuta ilmoitettu. Hyväksymällä, eli varaamalla leiri- tai kurssipaikan tai tilaamalla videopalvelun, nämä varaus- ja peruutusehdot asiakas sitoutuu niihin. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Tutustumisvelvollisuus
* Asiakas on velvollinen tutustumaan näihin saantoihin ja ehtoihin seka lisäksi yksittäisiä tuotteita koskeviin ehtoihin heti ilmoittautumisen/varaamisen yhteydessä. Asiakas sitoutuu varauksen ja maksun yhteydessa noudattamaan myyjän tuotteelle määrittelemia sopimus-, varaus- ja peruutusehtoja.
* Muita yksittäisiä tapahtumia tai tilaisuuksia varten (esim. kouluttajatuonnit ja yhteistyössä järjestetyt tapahtumat) saattaa olla määritelty näita ehtoja täydentäviä ehtoja ja sääntöjä. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

 

5.4.20 Pop Upin porukka
popupyogaoulu@gmail.com
+358 440 188 486